FAQ

Często zadawane pytania

1. Kiedy zaczyna się rekrutacja do programu?

Nabór do pierwszego etapu rekrutacji Mentors4Starters jest planowany na pierwszy kwartał roku kalendarzowego i zazwyczaj przypada na przełom lutego i marca.

2. Jak długo trwa program?

Program obejmuje od 4 do 6 około godzinnych indywidualnych sesji mentoringowych (zapewnionych przez organizatorów). Spotkania mają miejsce przez okres ok. 6 miesięcy, począwszy od oficjalnego otwarcia programu w czerwcu do zakończenia programu w styczniu. Przerwy między poszczególnymi spotkaniami nie powinny być dłuższe niż 4 tygodnie.

3. Ile lat może mieć mentee?

Do programu może zaaplikować każdy, kto ukończył 18 lat, niemniej sugerujemy, żeby do programu aplikowały osoby w wieku 20-35 lat, które mają doświadczenie pracy lub udokumentowane staże bądź praktyki (powyżej 12 miesięcy). Jeśli ktoś ukończył 35 lat, ale dobrze uargumentuje, dlaczego potrzebuje mentoringu w obecnym punkcie kariery, także ma szansę na wzięcia udziału w programie.

4. Czy muszę być obywatelem Polski, żeby wziąć udział w programie?

Nie musisz mieć polskiego obywatelstwa, żeby wziąć udział w programie, niemniej przyjmujemy aplikację raczej od osób, które na stałe w Polsce mieszkają lub prowadzą swoją działalność na terenie kraju.

5. Czy muszę mieszkać w Polsce, żeby wciąż udział w programie?

Nie musisz obecnie mieszkać w Polsce, żeby wziąć udział w programie, niemniej przyjmujemy aplikację raczej od osób, które planują powrót do kraju lub prowadzą swoją działalność w Polsce. Celem mentoringu jest m.in. przybliżenie specyfiki danej branży, która może się różnić na terenie innych państw.

Sesje mentoringowe odbywają się w Warszawie. Ważne, by mentee mógł osobiście się na nich pojawić. Pojedyncze spotkania poprzez skype są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z Mentorem.

6. Jak przebiega proces rekrutacyjny?

Proces aplikacji składa się z 3 kroków:
1. wysłanie formularza z CV (ważne, żeby miało dołączone Twoje zdjęcie!) i listem motywacyjnym;
2. rozmowa rekrutacyjna z wybranymi kandydatami (ok. 30 minut);
3. przedstawienie mentorom aplikacji osób, które pomyślnie przejdą rozmowę rekrutacyjną.

To mentorzy dokonują ostatecznego wyboru kandydata na podstawie zgromadzonych w trakcie rozmowy informacji i dokumentów aplikacyjnych. Mogą jednak poprosić kandydata o dodatkowe, bezpośrednie spotkanie w ramach rekrutacji.

Cały proces trwa około 2 miesięcy.

7. Czy organizatorzy poinformują mnie o wyniku rekrutacji?

Ze względu na liczbę zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktu w celu przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej tylko z wybranymi kandydatami. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi na wysłaną aplikację do zakończenia drugiego etapu rekrutacji wymienionej w regulaminie (zazwyczaj przełom maja i czerwca), oznacza to, że tym razem nie udało się dostać do programu.

Wszyscy kandydaci, którzy przejdą rozmowę rekrutacyjną, zostaną poinformowani o wynikach mailowo lub telefonicznie.

8. Czy muszę jakoś przygotowywać się do sesji mentoringowych?

Mentee wspólnie z mentorem określa, jak mentee powinien przygotować się do kolejnej sesji.

Po odbytej sesji mentoringowej każdy mentee jest zobowiązany przesłać w ciągu następnych 48h mentorowi i organizatorom podsumowanie spotkania (formularz dostarczony przez organizatorów). W przypadku niedostarczenia formularza w ciągu następnych 7 dni, uczestnik może zostać wykreślony z programu.

9. Gdzie odbywają się sesje mentoringowe?

Program odbywa się na terenie Warszawy, chyba że mentor zgodzi się na inne miejsce spotkania. Mentee wspólnie z mentorem umawia się na konkretne miejsce. Może to być np. biuro, w którym mentor pracuje, kawiarnia czy inne miejsce sprzyjające wspólnej pracy.

10. Czy moja działalność pro bono ma znaczenie?

Szczególnie zachęcamy do aplikowania do programu zwłaszcza osoby, które angażują się wolontaryjne, w działalność pro bono czy przedsiębiorczość społeczną. Ideą programu jest nie tylko osobisty rozwój poszczególnych osób, ale również zachęcenie mentees do dzielenia się zdobytym doświadczeniem z innymi.

11. Czy jeśli nie dostałem się do programu w poprzedniej edycji to mam szansę na udział w kolejnych edycjach?

Zdecydowanie! Zachęcamy do ponownego aplikowania wszystkich kandydatów bez względu na etap, do którego zakwalifikowali się w poprzednich naborach. Rekrutacja do programu M4S to bardzo konkurencyjny proces i nierzadko odpadają znakomici kandydaci ze względu na limitowaną liczbę miejsc.

Bardzo wielu obecnych mentees dostało się do programu dopiero za drugim lub trzecim razem.

Regulamin:
http://mentors4starters.pl/regulamin/