Misja i cele Fundacji

Misją Fundacji Mentors 4 Starters jest propagowanie idei mentoringu oraz wdrażanie rozwiązań opartych na głównych założeniach mentoringu. Współpracujemy z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju nieformalnej edukacji w Polsce. Wspieramy budowanie długotrwałych relacji międzypokoleniowych i działamy na rzecz wymiany wiedzy.
 

Cele Fundacji:

  • objęcie mentoringiem jak najszerszej liczby młodych osób
  • stworzenie narzędzi umożliwiających wdrażanie mentoringu w szkołach i w przedsiębiorstwach
  • usystematyzowanie wiedzy o mentoringu w Polsce