Media

Podkast Mariusza Chrapko

posted by M4S 11 stycznia 2019 0 comments

Podkast Mariusza Chrapko (Agile Coach), do wysłuchania: http://mariuszchrapko.com/jak-korzystac-z-mentoringu/

Więcej o mentoringu