Fundacja

Fundacja Mentors4Starters została założona przez Marię Belkę i Krzysztofa Jakubowskiego na początku 2016 roku na kanwie projektu o tej samej nazwie stworzonego przez Global Shapers Warsaw Hub. M4S to dynamicznie rozwijająca się inicjatywa, która umożliwia przyszłym liderom indywidualne konsultacje swoich planów zawodowych z mentorami będących na czele największych polskich i międzynarodowych organizacji działających na terenie kraju. Ponadto M4S stwarza warunki dla budowania trwałych relacji międzypokoleniowych, co szczególnie wyróżnia program.