Choose your donation for Ukraine / Wybierz zbiórkę na rzecz Ukrainy

At Mentors4Starters Foundation, we believe in the strength of relations! Thanks to the support of the M4S community, we opened two fundraisers for Ukraine: humanitarian aid in Poland and logistics-defensive support in Ukraine.

Click the button below to start!

W fundacji Mentors4Starters wierzymy w siłę relacji! Dzięki zaangażowaniu społeczności M4S uruchomiliśmy dwie zbórki na rzecz Ukrainy: pomoc humanitarna w Polsce oraz wsparcie logistyczno-obronne na terenie Ukrainy.

Kliknij w poniższy przycisk, by zacząć!

Pomoc Ukrainie Help Ukraine

Czym jest Mentors4Starters?

Programem doradczo-rozwojowym dla ambitnych osób, które po kilku latach kariery pragną zmiany. M4S obejmuje indywidualne sesje mentoringowe z czołowymi przedstawicielami polskiego biznesu, organizacji pozarządowych i kultury, a także spotkania ze społecznością absolwentów i mentorów oraz warsztaty.

Dla kogo jest program?

Dla każdego, kto za pomocą mentoringu chce nadać lepszy kierunek swojej karierze. Mentee z pomocą mentora obiera cel, którym może być zmiana ścieżki kariery, rozwój biznesu, praca nad projektem czy przemyślane decyzje zawodowe w strukturach korporacyjnych.

Aplikuj

Partnerzy

Program Mentors4Starters może się odbyć dzięki wsparciu organizacji, które mają wpisany rozwój potencjału ludzkiego w swoje DNA.

Partner strategiczny

Zespół fundacji Mentors4Starters

Wywodzą się z różnych środowisk, ale łączy ich misja.
Poznaj team M4S!