Jak wygląda proces rekrutacyjny?

Rekrutacja składa się z kilku etapów i trwa ok. 4 miesięcy, podczas których zespół analizuje aplikacje, przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami i na ich podstawie uważnie dobiera mentora do potrzeb kandydata. Sam mentoring obejmuje 4-6 sesji oraz warsztaty i spotkania społeczności, które odbywają się w ciągu 7-8 miesięcy.

Przed rozpoczęciem naboru ustalana jest wysokość opłaty administracyjnej za udział w programie. Jeśli z powodów losowych nie jesteś w stanie jej uregulować, możesz ubiegać się o zwolnienie z opłaty w formularzu rekrutacyjnym.

Jak wygląda proces rekrutacji?

1. ETAP

NABÓR

Wypełnij formularz na stronie

Aplikować może każdy do 40 roku życia i przynajmniej z 4-letnim doświadczeniem zawodowym.

2. ETAP

ROZMOWY REKRUTACYJNE

Poczekaj na e-mail lub telefon od fundacji - umówimy termin ok. 40-minutowej rozmowy.

Pamiętaj, że odzywamy się do wybranych kandydatów. Jeśli nie dostaniesz od nas wiadomości po upływie terminu wskazanego przy wysłaniu zgłoszenia, niestety tym razem się nie udało. :(

3. ETAP

MATCHING

Spodziewaj się maila z informacją o wynikach 2. etapu.

Teraz zespół podejmie próbę dobrania odpowiedniego dla Ciebie mentora. Jeśli wskażesz preferowanego mentora, weźmiemy pod uwagę Twoją sugestię, ale w wyniku matchingu możemy uznać, że ktoś inny lepiej Ci pomoże.

4. ETAP

DECYZJA MENTORA

Mentor wybiera mentee spośród 1-3 przesłanych kandydatur.

Na tym etapie mentor może chcieć z Tobą porozmawiać przed dokonaniem ostatecznego wyboru. Uprzedzimy Cię o tym. Na bieżąco informujemy kandydatów o wynikach rekrutacji.

START
PROGRAMU

Ruszamy po ok. 2 tygodniach po zakończeniu rekrutacji (warsztat + spotkanie społeczności).

Jeśli nie udało Ci się zostać mentee w bieżącej edycji, zachęcamy do ponownego aplikowania!

ZOBACZ REGULAMIN