Poznaj mentorów bieżącej edycji

Społeczność mentorów

Ewa Don-Siemion

Założycielka i Wspólnik w Kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto

Adwokat z uprawnieniami w stanie Nowy Jork z długoletnią praktyką w czołowej firmie Wall Street gdzie doradzała w międzynarodowych transakcjach IPO, przy emisjach obligacji oraz specjalizowała się w regulacjach banków zagranicznych działających na terenie USA. Reprezentowała m.in. Merrill Lynch, Morgan Stanley i Goldman Sachs przy transakcjach z branż: media, telekomunikacja, zasoby naturalne i energia oraz w przetargach prywatyzacyjnych.

Ewa była członkiem zarządu Netia S.A., gdzie odpowiadała za kwestie prawne i regulacyjne, współkierowała restrukturyzacją zadłużenia Netii w wysokości 860 mln USD oraz konwersją na zobowiązania inwestycyjne należności z tytułu opłat licencyjnych operatorów telekomunikacyjnych w wysokości ponad 400 mln USD.

W 2003 założyła kancelarię prawną w Warszawie, która pod jej kierownictwem w krótkim czasie zdobyła pozycję wysoko notowaną w międzynarodowych rankingach.

Obecnie jest członkiem zarządu AXBIT, norweskiej spółki z branży IT, wchodzącej w skład grupy AXESS, zajmującej się rozwiązaniami m.in. dla branży energetycznej i gospodarki morskiej.

Była zaangażowana w wiele projektów pro bono, współpracując m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Pracuj ze mną nad: Outsourcing usług prawnych; doradztwo prawne dla firm zagranicznych, sektor usług biznesowych; polskie prawo pracy; praca w wielokulturowym otoczeniu biznesowym; skuteczna komunikacja z klientem.

Hobby: Historia Europy, w szczególności Dolnego Śląska i Pomorza, wzornictwo skandynawskie, fizjologia sportu, literatura brytyjska i amerykańska, etymologia. Biegi długodystansowe, narciarstwo zjazdowe i biegowe.