Poznaj mentorów bieżącej edycji

Mentorzy poprzednich edycji

Waldemar Dubaniowski

Ambasador RP w Tajlandii

Urzędnik państwowy (właściwie menadżer administracji publicznej), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, SGH oraz pierwszej promocji Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Karierę rozpoczynał w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, a następnie w Urzędzie ds.Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej. W 1996 mianowany Dyrektorem  Zespołu Gabinetu Prezydenta RP, a w 2005 roku powołany przez Aleksandra Kwaśniewskiego na stanowisko Szefa Gabinetu Prezydenta RP.

Poprzednio zajmował się problematyką mediów elektronicznych, sprawując  5-letnią kadencję Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pracował również  jako wiceprezes spółki telekomunikacyjnej Exatel SA oraz pełnił funkcję Prezesa Polskiego Związku Tenisowego.

W 2008 roku nominowany Ambasadorem RP w Singapurze, gdzie w 2012 roku został wybrany Dziekanem całego Korpusu Dyplomatycznego. Obecnie Dyrektor w międzynarodowej firmie doradczej PwC (PricewaterhouseCoopers). Posiada również doświadczenie związane z uczestniczeniem w pracach rad nadzorczych dużych spółek m.in. PZU SA oraz PKP S.A.