Poznaj mentorów bieżącej edycji

Mentorzy Polskiej Rady Biznesu –
współpraca strategiczna

Marek Dziubiński

Prezes zarządu Medicalgorithmics

Założyciel Medicalgorithmics, Anioł Biznesu i twórca platformy inwestycyjnej DeepMarekt.AI

Naukowiec, wynalazca i biznesmen; twórca i były prezes założonej w 2005 roku firmy Medicalgorithmics, którą rozwinął od startupu do obecnej spółki giełdowej, wartej kilkaset milionów złotych i działającej na wielu rynkach międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem USA.

Dr Dziubiński to absolwent studiów doktoranckich na wydziale elektroniki, telekomunikacji i informatyki Politechniki Gdańskiej. Autor wyróżnionej na szczeblu krajowym pracy doktorskiej dot. analizy periodyczności sygnałów przy pomocy metod sztucznej inteligencji.

Dr Marek Dziubiński jest pomysłodawcą systemu PocketECG, wiodącej na świecie, unikatowej, nieinwazyjnej technologii do diagnozy zaburzeń pracy serca. Jest również twórcą rozwiązań algorytmicznych wykorzystywanych w wielu branżach – m.in. audio, finansowej i biomedycznej. Jest autorem wielu patentów i międzynarodowych zgłoszeń patentowych.

Dr Dziubiński angażuje się także we współpracę ze środowiskiem naukowym i jest autorem bądź współautorem licznych publikacji. Technologia PocketECG jest wykorzystywana w ważnych projektach badawczych przez naukowców elektrofizjologów, a dzięki czynnej współpracy z Harvard–MIT Division of Health Sciences and Technology, ma ważny wkład w budowę baz danych sygnałów fizjologicznych (Physionet), stworzonych i wykorzystywanych przez naukowców i inżynierów z całego świata w opracowywaniu nowych technologii informatycznych dla medycyny.

Obecnie koncentruje się na wspieraniu startupów w branży MedTech będących na etapie międzynarodowej komercjalizacji produktów ze szczególnym uwzględnieniem rynku amerykańskiego i rozwijaniem platformy DeepMarket.AI

Hobby: squash, snowboard

Pracuj ze mną nad: startup, medTech, przedsiębiorczość, międzynarodowa ekspansja, rozwój umiejętności managerskich, skalowanie przedsiębiorstwa technologicznego