Poznaj mentorów bieżącej edycji

Mentorzy poprzednich edycji

Justyna Glusman

Dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie m.st. Warszawy, działaczka społeczna

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Economics and Political Science, gdzie obroniła doktorat w dziedzinie polityki gospodarczej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz w sektorze prywatnym. Karierę zawodową rozpoczynała w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w zespole głównego negocjatora Traktatu Akcesyjnego, w którym zajmowała się m.in. tematami "rozwój regionalny" i "energia".

W latach 2004-2007 w dużej instytucji finansowej była odpowiedzialna za wdrożenie systemu instrumentów finansowych współfinansujących inwestycje przedsiębiorstw realizowane z udziałem środków unijnych.

W roku 2012 uczestniczyła w pierwszej edycji prezydenckiego programu eksperckiego dla młodych naukowców. Pełniła funkcję koordynatora zespołu ekspertów zapewniających merytoryczne wsparcie dla Kancelarii Prezydenta RP. Współpracowała przy projektach poświęconych samorządowi terytorialnemu z think tankiem Forum Od-nowa, podmiotami prywatnymi oraz organizacjami samorządu terytorialnego.
Do września 2018 pracowała w urzędzie marszałkowskim województwa mazowieckiego, gdzie zajmowała się programowaniem funduszy unijnych w dziedzinie edukacji. Wykłada na podyplomowych studiach zarządzania miastem i polityki miejskiej w Szkole Głównej Handlowej.

Członkini rady ekspertów ośrodka myśli i dialogu THINKTANK. Autorka i współautorka publikacji naukowych i prasowych na temat administracji publicznej, samorządu terytorialnego i miast.
Od ponad dziesięciu lat działa społecznie w Stowarzyszeniu Ochocianie, lokalnym ruchu sąsiedzkim. W 2017 r. pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego przy Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Prace Komisji w tym okresie koncentrowały się na zagadnieniach związanych z ochroną miejskiego drzewostanu i sposobach zwalczenia smogu.
W 2018 r. startowała w wyborach samorządowych na urząd prezydenta m.st. Warszawy jako reprezentantka koalicji warszawskich ruchów miejskich. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w urzędzie m.st. Warszawy.