Poznaj mentorów bieżącej edycji

Rada Mentorów oraz mentorzy,
którzy są z nami od początku

Anna Jakubowski

Prezeska zarządu FamicordTx, właścicielka Life Institute

Ania Jakubowski posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w globalnych firmach, które zdobywała na stabilnych i wschodzących rynkach w Europie, Ameryce Północnej i Afryce. Przez ten czas z powodzeniem rozwijała biznes na rozmaitych stanowiskach w obszarze strategii, handlu, operacji oraz rozwoju, pracując dla takich firm jak Procter & Gamble, Coca-Cola Hellenic Bottling Company, The Coca-Cola Company, Marie Brizard Wine & Spirits, i AVON.

Pandemia zmieniła świat w wielu sposobów, zwiększając priorytet opieki zdrowotnej zarówno dla nas indywidualnie, jak i dla całego społeczeństwa. Wspólnie z jej partnerami biznesowymi zainwestowała i współzałożyła instytucję medyczną - Life Institute, która koncentruje się na zdrowiu, profilaktyce i długowieczności.

Obecnie pełni funkcja Prezes Zarządu w FamicordTx - polskiej firmie biotechnologicznej skoncentrowanej na immunoterapiach komórkowych i genowych, a w szczególności na terapiach CAR-T. Terapia CAR-T to nowoczesne leczenie, które wykazuje wielką obietnicę w leczeniu niektórych rodzajów nowotworów. Mimo że terapia jest stosunkowo nowa i jeszcze nie jest powszechnie dostępna, ma potencjał rewolucjonizowania sposobu, w jaki leczymy raka.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Millennium SA. i Arctic Paper S.A.

Jest aktywnym działaczem społecznym, od wielu lat wspiera takie inicjatywy, jak Mentors4Starters czy Zwolnieni z Teorii.   Ona wspiera Mentor4Starters zarówno jako mentor od samego początku programu, jak i jako członek Rady Mentorów.

Posiada polskie korzenie, choć urodziła się i wychowała w Kanadzie. Absolwentka Wilfrid Laurier University w Ontario w Kanadzie.

ENG

Ania Jakubowski has over 30 years of experience working for global companies, across developed and emerging markets in Europe, North America and Africa. Over this time, she has successfully developed business and organizations having held various positions in the areas of strategy, sales, operations and business development, working for companies such as Procter & Gamble, Coca-Cola Hellenic Bottling Company, The Coca-Cola Company, Marie Brizard Wine & Spirits and AVON.   

The pandemic has changed the world in many ways, further pushing healthcare as a top priority for us individually and society as a whole.   Along with her business partners, she has invested and co-founded  a medical institution, Life Institute which focuses on health, prevention and longevity.

She currently holds the role of CEO of FamicordTx a Polish Biotech focused cell and gene immunotherapies, specifically CAR-T therapy. CAR-T therapy is a cutting-edge treatment that has shown great promise in treating certain types of cancer.   While still relatively new and not yet widely available, it has the potential to revolutionize the way we treat cancer.


She is a member of the Supervisory Board of Bank Millennium SA. and Artic Paper S.A.

She is an active contributor to the community.   For many years, she has been actively supporting mentoring initiatives such as Mentors4Starters and Zwolnieni z Teorii.  She supports Mentor4Starters both as a mentor since the program’s inception and as a member of the Advisory Mentor Council.

She has Polish roots, although she was born and raised in Canada. A graduate of Wilfrid Laurier University in Ontario, Canada.