Poznaj mentorów bieżącej edycji

Społeczność mentorów

Agnieszka Wdowińska

Strateg i praktyk biznesowy, Członek Rady Fundacji RHMC

Absolwentka SGH oraz wielu programów rozwojowych w ICAN Institute (Strategic Leadership Academy, ICAN Business Advisor), Noble Manhattan Coaching, Franklin Covey, Francuski Instytut Gospodarki w Polsce i innych. Strateg i praktyk biznesowy z 25 letnim doświadczeniem menedżerskim, w tym na wysokich szczeblach zarządzania w korporacjach w Polsce i Europie Centralnej. Współpracowała ze znanymi markami, takimi jak McDonald’s, BP, Costa Coffee, Shell. Jako wieloletni CFO, łącząc wiedzę biznesową i finansową, przyczyniła się do zyskownego wzrostu biznesu w  Polsce oraz krajach Europy Centralnej, ustalając kierunki rozwoju, wdrażając zmiany, budując proefektywnościową kulturę organizacyjną. Sprawnie zarządzała wielo milionowymi budżetami,  organizując i koordynując pracę dużych, międzynarodowych zespołów, wpierając podnoszenie ich efektywności oraz wykorzystanie naturalnych kompetencji pracowników. Zawsze skupiona na ludziach (współpracownikach, pracownikach, klientach) i budowaniu relacji opartych na zaufaniu, szacunku i autentyczności.  Uważa, że zarówno w życiu, jak w biznesie najważniejsze są relacje. Jej podejście do przywództwa to: wiedza, doświadczenie, szacunek do innych, nastawienie na współpracę i autentyczność. Zaangażowana w działalność społeczną, wolontariat, od wielu lat Członek Rady Fundacji Fundacji RHMC, której celem jest tworzenie, wspieranie i realizacja programów pomagających ciężko chorym dzieciom i ich rodzinom. Po 25 latach pracy w różnych rolach i projektach cechujących się bardzo dynamicznym rozwojem oraz ciągłym wzrostem produktywności i efektywności, postawiła sobie za cel, aby wykorzystać swoją  wiedzę i doświadczenie, wspierając ludzi i organizacje, które dopiero stają przed podobnymi wyzwaniami. Pod koniec 2019 zrezygnowała z pracy etatowej w korporacji, aby budować swoją markę. Z sukcesem łączy pracę zawodową z życiem osobistym. Jest żona oraz pełnoetatową mamą dwóch cudownych i inspirujących córek. Hobby: rozwój osobisty, ekologia, narciarstwo, długie spacery, wspólny czas z rodziną i przyjaciółmi. Pracuj ze mną nad: rozwojem biznesu – tworzeniem i wdrażaniem strategii, uwzględniając spojrzenie biznesowe oraz finansowe, budowaniem proefektywnościowej kultury organizacyjnej, zarządzaniem zmianą, autentycznym przywództwem, komunikacją opartą na faktach, budowaniem relacji z klientami i współpracownikami, wykorzystaniem naturalnych kompetencji, zmianą ścieżki kariery.