Poznaj mentorów bieżącej edycji

Społeczność mentorów

Radosław Wiśniewski

Twórca i większościowy akcjonariusz GK Redan

Radosław Wiśniewski jest z wykształcenia lekarzem, z zawodu biznesmenem. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi (lekarz medycyny). Studiował w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania (program Maryland State University i Uniwersytetu Łódzkiego), uzyskując tytuł MBA .

Posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe w budowaniu i zarządzaniu organizacjami z obszaru handlu, usług i działalności deweloperskiej. 

Radosław Wiśniewski to miedzy innymi twórca i większościowy akcjonariusz GK Redan – wieloletni prezes zarządu I członek rady nadzorczej spółki, współtwórca GK Naprzód (obecnie Rekeep Polska S.A.), współtwórca, udziałowiec i członek zarządu Real Development Group,  współtwórca „ Hotele ADC” sp. z.o.o. 

W roku 2004 Radosław Wiśniewski ze względu na swoje działania w obszarze gospodarki został uznany jednym z  finalistów konkursu „Entrepreneur of the Year" firmy Ernst & Young.

Radosław Wiśniewski to również pomysłodawca, fundator i wieloletni przewodniczący Rady Fundacji Happy Kids. Powstała w roku 2000 Fundacja Pomocy Dzieciom „Happy Kids” jest jedną z wiodących  organizacji pozarządowych od lat transformujących system opieki nad dziećmi w pieczy zastępczej. Swoimi działaniami organizacji aktywnie zapobiega sieroctwu społecznemu w Polsce. Fundacja na koniec 2022 prowadziła 17 własnych domów dziecka typu rodzinnego.  Organizacja swoimi akcjami ( np. Happy Bus ) i stałą lub okresową pomocą obejmuje tysiące dzieci rocznie. Po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainie 24.02 2022 r Fundacja Happy Kids przy wsparciu UN Global Compact  przeprowadziła prawdopodobnie największą europejską akcję ewakuacji do Polski dzieci  z ukraińskich domów dziecka. Od chwili dotarcia ukraińskich  dzieci do Polski organizacja zapewnia im opiekę i długookresowe wsparcie.

Za inicjatywę powołania do życia Fundacji Happy Kids  i konsekwencję we wspieraniu jej rozwoju Radosław Wiśniewski,  w plebiscycie orgaznizowanym przez kluczowe łódzkie media, został wyróżniony  tytułem „Łodzianin Roku 2011”.

Radosław Wiśniewski od wielu lat pozostaje również członkiem Rady Fundacji „JiM” – wiodącej polskiej organizacji pozarządowej zajmującej się opieką nad osobami z autyzmem. W latach 2005-2007 był członkiem kierowanej przez prof. Władysława Bartoszewskiego  Rady Patronackiej Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie im. Ks. Józefa Tischnera. Od 2021 roku wchodzi w skład Rady ds. przedsiębiorczości Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2021 Radosław Wiśniewski jako jeden z dwóch inicjalnych fundatorów powołał do życia Fundację „Łódź”, w której od 2022 piastuje funkcję przewodniczącego Rady Fundacji. Fundacja „ Łódź” skupia wokół siebie wielu kluczowych dla Łodzi przedsiębiorców, społeczników oraz osób ze świata nauki i kultury. Fundacja działa poprzez powołany przez siebie - pierwszy w Europie środkowo-wschodniej - think tank miejski – ThinkLodz.  Misją ThinkLodz jest wspieranie budowania silnego, szczęśliwego i opartego na idei współtworzenia miasta poprzez tworzenie praktycznych, innowacyjnych i opartych na najlepszych praktykach rozwiązań systemowych.

W życiu prywatnym pasje Radosława Wiśniewskiego to żeglarstwo, alpinizm, nurkowanie i biegi długodystansowe.