FAQ

Często zadawane pytania

1. Czy muszę zapłacić za uczestnictwo w programie?

Nie. Udział w programie Mentors4Starters jest bezpłatny. Każdy uczestnik powinien natomiast pokryć ewentualne koszty dojazdu na sesje mentoringowe i oficjalne wydarzenia programu. Program odbywa się na terenie Warszawy, chyba że mentor zgodzi się na inne miejsce spotkania.

2. Jak długo trwa program?

Program obejmuje od 4 do 6 godzinnych indywidualnych sesji mentoringowych (zapewnionych przez organizatorów). Spotkania mają miejsce przez okres ok. 5 miesięcy, począwszy od oficjalnego otwarcia programu na przełomie maja i czerwca, do zakończenia programu w listopadzie. Przerwy między poszczególnymi spotkaniami nie powinny być dłuższe niż 4 tygodnie.

3. Ile lat może mieć mentee?

Do programu może zaaplikować każdy, kto ukończył 18 lat, niemniej sugerujemy, żeby do programu aplikowały osoby w wieku 20-35 lat, które mają doświadczenie pracy lub udokumentowane staże bądź praktyki (powyżej 12 miesięcy).

4. Czy muszę być obywatelem Polski, żeby wziąć udział w programie?

Nie musisz mieć polskiego obywatelstwa, żeby wziąć udział w programie, niemniej przyjmujemy aplikację raczej od osób, które na stałe w Polsce mieszkają lub prowadzą swoją działalność na terenie kraju.

5. Czy muszę mieszkać w Polsce, żeby wciąż udział w programie?

Nie musisz obecnie mieszkać w Polsce, żeby wziąć udział w programie, niemniej przyjmujemy aplikację raczej od osób, które planują powrót do kraju lub prowadzą swoją działalność w Polsce. Celem mentoringu jest m.in. przybliżenie specyfiki danej branży, która może się różnić na terenie innych państw.

Sesje mentoringowe odbywają się w Warszawie. Ważne, by mentee mógł osobiście się na nich pojawić. Pojedyncze spotkania poprzez skype są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z Mentorem.

6. Jak przebiega proces rekrutacyjny?

Proces aplikacji składa się z 3 kroków:
1. wysłanie formularza z CV (ważne, żeby miało dołączone Twoje zdjęcie!) i listem motywacyjnym;
2. rozmowa rekrutacyjna z wybranymi kandydatami (ok. 30 minut);
3. przedstawienie mentorom aplikacji osób, które pomyślnie przejdą rozmowę rekrutacyjną.

To mentorzy dokonują ostatecznego wyboru kandydata na podstawie zgromadzonych w trakcie rozmowy informacji i dokumentów aplikacyjnych. Mogą jednak poprosić kandydata o dodatkowe, bezpośrednie spotkanie w ramach rekrutacji.

Cały proces trwa około 2 miesięcy.

7. Czy organizatorzy poinformują mnie o wyniku rekrutacji?

Ze względu na ilość zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktu w celu przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej tylko z wybranymi kandydatami. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi na wysłaną aplikację do 31 marca 2017 roku, oznacza to, że tym razem nie udało się dostać do drugiego etapu rekrutacji.

Wszyscy kandydaci, którzy przejdą rozmowę rekrutacyjną, zostaną poinformowani o wynikach mailowo lub telefonicznie nie później niż 1 czerwca 2017.

8. Czy muszę jakoś przygotowywać się do sesji mentoringowych?

Mentee wspólnie z mentorem określa, jak mentee powinien przygotować się do kolejnej sesji.

Po odbytej sesji mentoringowej każdy mentee jest zobowiązany przesłać w ciągu następnych 48h mentorowi i organizatorom podsumowanie spotkania (formularz dostarczony przez organizatorów). W przypadku niedostarczenia formularza w ciągu następnych 7 dni, uczestnik może zostać wykreślony z programu.

9. Gdzie odbywają się sesje mentoringowe?

Program odbywa się na terenie Warszawy, chyba że mentor zgodzi się na inne miejsce spotkania. Mentee wspólnie z mentorem umawia się na konkretne miejsce. Może to być np. biuro, w którym mentor pracuje, kawiarnia czy inne miejsce sprzyjające wspólnej pracy.

10. Czy moja działalność pro bono ma znaczenie?

Szczególnie zachęcamy do aplikowania do programu zwłaszcza osoby, które angażują się wolontaryjne, w działalność pro bono czy przedsiębiorczość społeczną. Ideą programu jest nie tylko osobisty rozwój poszczególnych osób, ale również zachęcenie mentees do dzielenia się zdobytym doświadczeniem z innymi.