MENTORING

Mentoring jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi wspierających rozwój. Opiera się przede wszystkim na partnerskiej relacji między mistrzem a uczniem. Mentor dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem, narzędziami czy znajomością branży i biznesu, pomagając mentee zrealizować założone cele, podjąć właściwe decyzje i działania.
 
Mentor nie narzuca mentee żadnych rozwiązań, jednak konkretnie wskazuje, jakie działanie czy podejście jest w danym momencie najlepsze. Cały proces pozwala wykorzystać zasoby mentee, zmotywować go do działania oraz pomóc mu zdać sobie sprawę ze swoich mocnych stron, ale też i ograniczeń, oraz obudzić w nim potencjał. Bardzo często spotkania z mentorem są przełomowe w rozwoju zawodowym danej osoby, a efekty mentoringu są długoterminowe.
 

Mentoring a coaching
 
Oba narzędzia są do siebie zbliżone i polegają na indywidualnej pracy z drugą osobą, jednak nie są one tożsame. Coach wspiera rozwój osobisty, zawodowy i biznesowy. Stara się jednak, by klient samodzielnie wybierał sobie cele oraz sposoby ich osiągania. Zadaniem coacha jest udzielanie pomocy w przekuwaniu ogólnych zamierzeń w konkretne projekty oraz wspieranie klienta podczas ich realizacji.
 
Mentor to z kolei ktoś, kto wspiera, ale i podpowiada. Słucha tego, jakie mentee ma potrzeby, odnosi się do nich i komentuje, odnosząc się do swojego doświadczenia. Wyznacza zadania i zadaje pytania. Mentor niekiedy wskazuje konkretne rozwiązania, udziela rad.
Zarówno w coachingu, jak i w relacji mentor-mentee istotna jest przejrzysta i zaangażowana komunikacja oparta na zaufaniu.